• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi i ramy okienne z drewna w Lublinie

Pragniemy ogłosić zdanie w czasie przeszłym? Powinniśmy użyć jednego z czasów gramatycznych, które prezentują przeszłość. Jednakże tych czasów jest kilka, a każdy jest przystosowany do sytuacji. Czynność mogła być wykonana raz oraz jej skutek nie jest widoczny do dziś, a czynność mogła trwać przez dłuższy moment bądź też jej skutki są zauważalne do dziś. Takimi prawami kierują się czasy przeszłe. Angielski oferuje nam jeszcze więcej powodów do zadumy. Chodzi o to, że nauka języków potrzebuje od nas znajomości nie tylko czasu przeszłego, ale także i teraźniejszego i przyszłego, co pozwoli proponować ANCHOR. Dochodzi do tego witryna bierna oraz inne gramatyczne zagadnienia. Wtenczas musimy już ingerować w tłumaczenia oraz pokazywać, że jest to dla nas bardzo potrzebne. Bez tego nie ułożymy zdania, które ma być poprawne pod względem gramatycznym, a poprawność jest wymagana. W przeciwnym razie nasze zdania mogą utracić sens czy też nie pozostaną dobrze zrozumiane. Wobec tego gramatyka troszczy się o ich poprawność, a nauczyciel weryfikuje wiedzę ucznia z tego aspektu.

1. Oferta specjalna

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.